8h30 - 21h từ Thứ 2 - Thứ 7

MẪU THIẾT KẾ 2024

Những năm vừa qua là một thời gian chuyển đổi rất lớn của các ngành nghề kinh doanh có điệu kiện của Việt Nam, do áp dụng những thông tư mới của chính phủ về PCCC và CNCH , trong đó có ngành kinh doanh Karaoke.

 

THÔNG TIN CHI TIẾT

Với những yêu cầu mới về vật liệu thi công nội thất karaoke để đáp ứng đúng quy chuẩn về PCCC và TT06/2023 của Bộ XD công ty chúng tôi đã áp dụng những vật liệu mới vào những thiết kế cho năm 2024 .

YÊU CẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ