8h30 - 21h từ Thứ 2 - Thứ 7

MẪU THIẾT KẾ 2023

Năm 2023 là một năm chuyển đổi rất lớn của các ngành nghề kinh doanh có điệu kiện của Việt Nam do áp dụng những thông tư mới của chính phủ về PCCC và CHCN , trong đó có ngành kinh doanh Karaoke.

 

THÔNG TIN CHI TIẾT

Với những yêu cầu mới về vật liệu thi công nội thất karaoke để đáp ứng đúng quy chuẩn về PCCC và TT06/2022 của Bộ XD công ty chúng tôi đã áp dụng những vật liệu mới vào những thiết kế cho năm 2023 .

YÊU CẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ