CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT HC ĐỊA CHỈ VP : 243 PHƯƠNG CANH – TỪ LIÊM – HÀ NỘI ĐỊA CHỈ XƯỞNG : 243 PHƯƠNG CANH – TỪ LIÊM – HÀ NỘI